Omgevingsmeter Demo

In de afgelopen periode heeft aannemer xxx werkzaamheden in uw straat uitgevoerd. Onze werkzaamheden bestonden uit het vernieuwen van de riolering en bestrating. Wij zijn benieuwd hoe u deze werkzaamheden heeft ervaren en of u nog tips heeft, zodat wij onze werkwijze kunnen blijven verbeteren. Wilt u de onderstaande enquête voor ons invullen?